Mimo że w podstawie wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględnia się świadczeń oraz wypłat wymienionych w rozporządzeniu składkowym,  zdarza się, że w zaleceniach pokontrolnych ZUS nakazuje ich oskładkowanie – w całości lub w części. Tego typu decyzje spowodowane są faktem, że część przychodów wyszczególnionych w rozporządzeniu może być objęta wyłączeniem z podstawy wymiaru składek tylko po spełnieniu pewnych warunków określonych odrębnymi przepisami lub wyłączenie to może dotyczyć tylko konkretnych kwot. O ograniczeniach tych bardzo często zapominają pracodawcy. W opracowaniu przedstawiamy najczęściej występujące w praktyce sytuacje skutkujące koniecznością naliczenia składek od świadczeń i wypłat wymienionych w rozporządzeniu składkowym.

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła