AZU 154

Zlecenie z rencistą nieobjęte ubezpieczeniami społecznymi – czy informować ZUS o dochodzie rocznym

Pytanie: Przez kilka miesięcy 2018 r. mieliśmy podpisaną umowę zlecenia z osobą mającą przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Z uwagi na to, że była ona zatrudniona u innego płatnika na pełnym etacie, nie opłacaliśmy za nią składek na ubezpieczenia społeczne. Czy mamy obowiązek złożenia w ZUS informacji o zarobkach, a jeżeli tak, to jaką kwotę w niej wykazać i jak taka informacja powinna wyglądać?

Wyższa składka zdrowotna w 2019 roku

W 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł, czyli o 22,38 zł wyższą w stosunku do ubiegłego roku.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające od 1 marca 2019 r.

Od 1 marca 2019 r. ZUS będzie mógł przyznać tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, którego celem będzie zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci. Tak wynika z przyjętego przez rząd 22 stycznia projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Określa on warunki i tryb przyznawania świadczenia osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej 4 dzieci.

AZU 153

Zmiany w dokumentacji do ZUS od 1 stycznia

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki z 20 grudnia 2018 r. określające wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdźmy, na czym polegają zmian.

Tzw. mały ZUS – jak ustalić podstawę składek przy działalności prowadzonej przez niecały rok

Pytanie:  Spełniam warunki pozwalające na objęcie tzw. małym ZUS-em. Proszę o wyjaśnienie, jak ustalić obowiązującą mnie podstawę wymiaru składek, jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęłam w marcu 2018 r., a przez dwa miesiące tego roku była ona zawieszona?

Od 26 stycznia obowiązuje Płatnik 10.02.002

Zgodnie z komunikatem ZUS od 26 stycznia 2019 r. obowiązuje wyłącznie jedna wersja programu Płatnik, czyli 10.02.002. W terminie do 25 stycznia obowiązywały równolegle dwie wersje programu: 10.01.001 i 10.02.002. Od 26 stycznia pobranie aktualizacji wersji programu Płatnik 10.01.001 automatycznie spowoduje pobranie nowej wersji programu.

AZU 152

Udostępnianie pracownikom i zleceniobiorcom miejsc parkingowych – co ze składkami

Pytanie: W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i sukcesywnym zatrudnianiem nowych osób okazuje się, że załodze coraz bardziej doskwiera brak miejsc parkingowych (te, którymi dysponujemy obecnie, przeznaczane są wyłącznie dla aut służbowych). W związku z tym zamierzamy zawrzeć z zewnętrznym podmiotem umowę, której przedmiotem będzie najem kilkudziesięciu miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się w pobliżu naszego zakładu. Wszystkie będą udostępniane pracownikom i zleceniobiorcom, którzy przyjeżdżają do pracy własnymi samochodami. Udostępnienie to będzie następować za symboliczną opłatą potrącaną z wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie ich pisemnej zgody i zapisów regulaminu wynagradzania. Czy świadczenie takie może korzystać z wyłączenia z oskładkowania?

Krótkotrwałe umowy zlecenia z własnym pracownikiem – jak ustalić rodzaj oraz podstawę świadczenia chorobowego

Pytanie: Pracownik, która wykonywał u nas dodatkowo kilka umów zlecenia, zawieranych na okresy od kilkunastu dni do miesiąca, zachorował i jest na zwolnieniu lekarskim. Jakie świadczenie chorobowe powinniśmy mu wypłacić oraz jak ustalić podstawę wymiaru? Jest to jego pierwsza choroba w roku bieżącym.