WYDANIE ONLINE

Wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego, zwolniona jest z opodatkowania i oskładkowania. Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT oraz § 2 ust. 29 rozporządzenia składkowego. Pamiętajmy, że o tym, czy możemy zastosować wyłączenie podatkowe i składkowe, decyduje  przede wszystkim to, z jakiej tematyki poszerza wiedzę pracownik oraz czy robi to z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych obowiązków płatników składek jest prawidłowe ustalanie podstaw wymiaru i samych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe. Wszelkie błędy będą skutkować powstaniem nadpłaty lub niedopłaty należnych składek, którą trzeba będzie skorygować, przygotowując odpowiednie dokumenty rozliczeniowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel