Całkowita niezdolność do pracy nie wyklucza pracy chronionej


Podjęcie zatrudnienia w warunkach chronionych nie wyklucza całkowitej niezdolności do pracy, gdyż ta niezdolność – orzeczona przez lekarza orzecznika ZUS – dotyczy tylko pracy w normalnych warunkach. Osoba taka może się ubiegać o rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, o ile faktycznie jest całkowicie niezdolna do pracy w normalnych warunkach, a niezdolność ta  powstała przed ukończeniem 16 lat, albo w okresie nauki szkolnej przed 25. rokiem życia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2019 r., sygn. I UK 79/18.

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel