WYDANIE ONLINE

Przekroczenie limitu wypłaty danego świadczenia przez pracodawcę z jego winy jest traktowane jak wypłata bezpodstawna i skutkuje koniecznością dokonania zwrotu do ZUS bezpodstawnie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w formie dopłaty składek. Dlatego tak ważne jest prawidłowe ustalenie okresu, przez jaki należy wypłacać zasiłek chorobowy i opiekuńczy. Na przyszły rok planowane są duże zmiany dotyczące zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, również z zakresie ustalania okresów wypłaty tych świadczeń. Na razie jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, które sprawiają problemy, szczególnie jeżeli chodzi o zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego bądź otwierania nowego okresu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę wypłacane są odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z podstawy wymiaru składek wyłączamy jednak tylko kwoty wynikające z Kodeksu pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Mimo braku oświadczenia o dochodach innych członków rodziny wypłaciliśmy pracownikowi tzw. wczasy pod gruszą, nie uwzględniając tej wypłaty w podstawie składek. Kontrola ZUS nakazała nam naliczyć składki od wspomnianej wypłaty, ponieważ nie powinna ona być dokonana z funduszu socjalnego. Czy ZUS ma prawo oceniać zasadność wydatkowania środków z funduszu socjalnego oraz czy składki te musimy odprowadzić?

czytaj więcej »

Pytanie: Dopiero niedawno dowiedziałam się, że od 1 stycznia, oprócz składek na FP i FGŚP, pracodawcy muszą odprowadzać też składkę na dodatkowy fundusz dla osób niepełnosprawnych. W jaki sposób powinnam uregulować powstałe zaległości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymujący wynagrodzenie akordowe uległ wypadkowi przy pracy w drugim miesiąca zatrudnienia. Jak w takiej sytuacji ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz sam zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona u nas na podstawie kilku następujących po sobie umów zleceń wystąpiła o przyznanie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Czy świadczenie to przysługuje zleceniobiorcom, a jeśli tak, to czy jego podstawę powinniśmy ustalić w oparciu o zsumowane wynagrodzenia z wszystkich tych umów, czy wziąć pod uwagę dochód tylko z ostatniej umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak naliczyć listę płac z zerowym podatkiem dla pracowników do 26. roku życia od brutto do netto, z uwzględnieniem zasiłku opiekuńczego za 2 dni. Zakład pracy liczy ponad 20 pracowników i zasiłki naliczane są w zakładzie pracy. Wynagrodzenie brutto wynosi 2.250,00 zł, zasiłek opiekuńczy wynosi 51,00 zł x 2 dni =102,00zł. Zasiłek opiekuńczy nie jest przychodem ze stosunku pracy, więc nie podlega zwolnieniu. Wynagrodzenie i zasiłek opiekuńczy naliczane są na jednej liście płac, od wynagrodzenia liczymy składki ZUS i składkę zdrowotną, od zasiłku opiekuńczego w kwocie 102,00 zł liczymy podatek, który wynosi 18 zł. Czy w tej sytuacji zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana jest o składkę zdrowotną? Czy na liście płac od zasiłku opiekuńczego naliczamy podatek i przekazujemy na konto urzędu skarbowego? Czy na liście płac powinny być koszty uzyskania przechodu oraz podstawa podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, jak w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS wykazywać składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK)?

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałam, że każdy płatnik składek na PUE może sam utworzyć sobie potwierdzenie o saldzie na jego koncie w ZUS. Czy r jest taka możliwość i jak to potwierdzenie przygotować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w kadrach i rozliczam spółkę, która jest w innym mieście. Otrzymałam wniosek na przygotowanie umowy o pracę z terminem od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Przygotowałam ją i odesłałam do podpisania do spółki. Założyłam, że umowa została podpisana w terminie i zgłosiłam pracownika do ZUS. 9 sierpnia otrzymałam informację, że osoba, z którą miała być podpisana umowa, nie pojawiła się i do zawarcia umowy nie doszło. W jaki sposób wycofać złożone już zgłoszenie do ubezpieczeń?

czytaj więcej »

W jaki sposób można przekazać pracownikom informację o możliwości uczestnictwa w PPK? Komu należy przekazać informację o wpłatach dodatkowych i opcji zmniejszenia wpłaty podstawowej? Jakie informacje powinien zawierać podstawowy materiał komunikacyjny dotyczący PPK udostępniany pracownikom przez podmiot zatrudniający? Takie pytania zadajemy sobie coraz częściej, przygotowując się do wprowadzenia PPK w firmie. Wyjaśnienia znajdziemy w artykule, w którym dowiemy się również, jakie dobre praktyki warto stosować, przygotowując i udostępniając materiały informacyjne dla pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel