Samorząd – urząd gminy – czy może skorzystać z 50% ulgi


Pytanie:

Moje pytanie dotyczy tarczy antykryzysowej, a konkretnie możliwości zwolnienia z opłacania składek przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Czy jako samorząd – urząd gminy zatrudniający 43 osoby możemy z tego rozwiązania skorzystać?

Odpowiedź:

Tak, urząd gminy może skorzystać z tej ulgi.

 

 

Regulacja umożlwiająca skorzystania z 50% ulgi w składkach należnych za dany miesiąc jest adresowana do płatników składek, czyli podmiotów zobowiązanych do opłacania składek za osoby, które zgłaszają do ubezpieczeń. Definicja płatnika składek jest zawarta w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek jest pracodawca w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS.

Z analizy wskazanych przepisów nie wynika, aby z ulgi mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że przepis art. 31 zo może mieć zastosowanie do szerszej grupy podmiotów niż przedsiębiorcy. Należy podkreślić, że rozwiązania dotyczące zwolnienia od składek ZUS skierowane są głównie do przedsiębiorców jako podmiotów, które odczuły skutki związane z koronawirusem. Z możliwości zwolnienia od składek mogą jednak skorzystać również płatnicy niebędący przedsiębiorcami, jeżeli spełniają warunki dotyczące liczby osób zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych.

 

 

 

 


 

 

Informacje na temat zwolnienia ze składek w ramach tarczy antykryzysowej Czytelnik znajdzie również w:

  • numerze majowym – nr 172 „Zwolnienie od składek po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0” – str. 1,
  • numerze kwietniowym – nr 171 „Ułatwienia i pomoc dla przedsiębiorców oraz ubezpieczonych w zakresie rozliczeń z ZUS w związku z epidemią COVID-19” – str. 1.

Artykuły te można też przeczytać online na: www.serwiszus.wip.pl.

 

 

Art. 31 zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Autor: Andrzej Radzisław radca prawny specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
wiper-pixel