Pytanie:

Pracownik był zatrudniony na czas określony od 17 września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. ze zmiennym wynagrodzeniem. Pracownik zachorował jeszcze w trakcie zatrudnienia i 23 kwietnia 2019 r. wpłynęło do pracodawcy zwolnienie lekarskie z powodu choroby na okres od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r. Jest to pierwsza niezdolność do pracy z powodu choroby tego pracownika w 2019 r. Oprócz wynagrodzenia zmiennego pracownik otrzymywał również:

  • premie miesięczne, do których zachowywał prawo w okresie pobierania    wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków,
  • premie kwartalne pomniejszane za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków w sposób nieproporcjonalny do tych okresów.

Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby dla pracownika w czasie trwania zatrudnienia? Jakie informacje należy przekazać do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia? Przychody pracownika za okres stanowiący podstawę wymiaru zamieszczamy w tabeli.

 

 

Rok/Miesiąc

 

 

Przychód

(zł)

Dni, które pracownik:

Premie

(przychód)

 

przepracował

miał obowiązek przepracować

 

Miesięczne

(zł)

 

Kwartalne

(zł)

09.2018

1.800

10

10

250

0 za III kw.

10.2018

2.600

17

23

250

11.2018

1.900

10

20

250

12.2018

  900

7

19

250

640 za IV kw.

01.2019

2.900

17

22

250

02.2019

4.000

21

21

250

03.2019

3.800

22

22

250

800 za I kw.

 

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła