ZUS IMIR – Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – wersja obowiązująca od 1 czerwca 2020 r.

W informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej w bloku III.B dodano pole 29 o nazwie: „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”.

wiper-pixel