ZUR - wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczony wypełnia ten wniosek, jeżeli ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli o zasiłek macierzyński za okres tego urlopu występuje w trakcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego, albo po przerwie w jego pobieraniu.

wiper-pixel