ZAO - wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Ubezpieczony wypełnia ten wniosek, jeśli ubiega się o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego (do 2 tygodni).

wiper-pixel