ZAM – wniosek o zasiłek macierzyński

Wniosek należy wypełnić, gdy osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ubiega się o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Drugi przypadek to sytuacja, gdy ubezpieczony ubiega się o zasiłek macierzyński łącznie za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz za okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek ten przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, niezależnie od tego, jak długo są ubezpieczone.

wiper-pixel