Zmiany w dokumentacji ubezpieczeniowej w 2019 r.

Od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie określające wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów. Zmiany polegają na zmodyfikowaniu istniejących już druków oraz na dodaniu nowych formularzy.

wiper-pixel