Restrukturyzacja zatrudnienia w okresie epidemii – 29.05.2020

Na skutek kryzysu wywołanego epidemią wielu pracodawców może być zmuszonych do redukcji etatów. Jeśli pracodawca podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi, może to zrobić, stosując się do odpowiednich zasad wypowiadania umów o pracę.

Poznaj odpowiedzi na najważniejsze kwestie związane z redukcją zatrudnienia pracowników w okresie epidemii koronawirusa.

Ze szkolenia dowiesz się:

  • Na czym polegają zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika?

  • Kiedy pracodawca zobowiązany jest do stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych i wypłaty odprawy pieniężnych z tytułu zwolnień?

  • Czy pracodawcy sfery budżetowej mogą być zobowiązani do redukcji etatów?

  • Jakie zasady przekazywania pism dotyczących zatrudnienia wprowadzono na czas epidemii?

Szkolenie prowadzi:
Michał Culepa – prawnik, specjalista prawa pracy, autor licznych publikacji i wykładowca na szkoleniach

wiper-pixel