Świadczenia przyznawane na dokształcanie zatrudnionych zwolnione z oskładkowania


Wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego, zwolniona jest z opodatkowania i oskładkowania. Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT oraz § 2 ust. 29 rozporządzenia składkowego. Pamiętajmy, że o tym, czy możemy zastosować wyłączenie podatkowe i składkowe, decyduje  przede wszystkim to, z jakiej tematyki poszerza wiedzę pracownik oraz czy robi to z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel