VIDEO PORADY

Zobacz wszystkie dokumenty z działu VIDEO PORADY »

WZORY DOKUMENTÓW

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - wzór obowiązujący od 1 września 2020 r.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice dziecka do 8 lat, a także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki opiekuńczej.

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa art. 31zy13 ustawy antykryzysowej, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych regulacji okaże się niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi rozwiązaniami. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na wniosek świadczeniobiorcy (zatrudnionego).

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZORY DOKUMENTÓW »

PPK

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PPK »

PAKIET POWITALNY

Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę

Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku, miło nam, że zamówiłaś/zamówiłeś czasopismo „Serwis Płatnika ZUS”. W ramach prenumeraty możesz korzystać z licznych przywilejów, które czekają na Ciebie w naszym serwisie internetowym. Od marca zmagamy się z epidemią, która wpływa na nasze życie prywatne, zawodowe, a przede wszystkim na sytuację gospodarczą państwa oraz kondycję finansową firm. W związku z tym pojawiło się wiele nowych dokumentów, oświadczeń i wzorów, które należy wykorzystywać w codziennej pracy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PAKIET POWITALNY »