WYDANIE ONLINE

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na zastępstwo podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu i ubezpieczeniu wypadkowemu, na ogólnych zasadach dotyczących pracowników. Dlatego przysługują mu odpowiednie świadczenia. Oznacza to, że mają oni prawo do wszystkich świadczeń, jakie przysługują z tytułu objęcia ubezpieczeniami:1)      z ubezpieczenia chorobowego: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy; 2)      z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.  

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.750 zł.  W porównaniu do 2014 roku płaca minimalna będzie więc wyższa o 70 zł (w 2014 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1.680 zł).

czytaj więcej »

Byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy w okresie dalszego trwania tej niezdolności po rozwiązaniu stosunku służbowego.

czytaj więcej »

Pytanie:  Od stycznia br. podpisaliśmy umowę zlecenia z osobą, którego wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.000 zł. Umowa jest tak skonstruowana, że zleceniobiorca sam decyduje, którego dnia pracę będzie wykonywał, a rozliczany jest z jej efektów. Nie jest więc ważne, ile dni pracował. Umowę zlecenia rozwiązano z końcem września. Za okres od 23 września do 3 października zleceniobiorca przedstawił nam zwolnienie lekarskie. Czy po zakończeniu umowy będzie mu przysługiwał zasiłek i kto powinien go wypłacić? Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za wrzesień? Czy dokonać rozliczenia proporcjonalnego? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica od początku stycznia br. przebywa na urlopie wychowawczym, który został jej udzielony do 31 grudnia 2015 r. Okazało się, że jest ona w ciąży. Czy może przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy. Wystąpiła ona z wnioskiem i chciałaby podjąć pracę od 10 października. Czy jeżeli w krótkim czasie ponownie stanie się niezdolna do pracy, to ZUS tego nie zakwestionuje? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel