WYDANIE ONLINE

Kolejnym grupom płatników składek ZUS udostępnia dane z ich kont oraz z kont ich ubezpieczonych, których zgłosili do ubezpieczeń i za których rozliczają/rozliczali składki na te ubezpieczenia. Na tym m.in. polegają zmiany wprowadzane w drugim etapie wdrażania nowych funkcji i funkcjonalności w programie Płatnik. Aby przygotować się do korzystania z nich, trzeba przede wszystkim dowiedzieć się, co należy zrobić przed pobraniem danych z ZUS, w jaki sposób je pobrać oraz na co zwrócić uwagę, odczytując raporty z pobrania.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia do końca sierpnia 2013 r. Od września wróciła do pracy. Od 26 czerwca 2014 r. ponownie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy w podstawie wymiaru zasiłku uwzględniam również te miesiące, w których nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia (czerwiec 2013 r.– maj 2014 r.), czy też wyłącznie miesiące po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia (tj. wrzesień 2013 r.–maj 2014 r.)? Nauczycielka w czasie urlopu nie otrzymywała dodatku motywacyjnego, dodatku za wychowawstwo i funkcyjnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd spółki podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowej nagrody pracownikom administracyjnym, którzy przepracowali choćby jeden dzień w pierwszym kwartale 2014 roku. Jej wysokość wynosi 415 zł brutto bez względu na to, czy pracownik chorował, czy też nie. Regulamin wynagrodzeń nie przewiduje wypłaty takiego składnika wynagrodzenia. Czy nagroda powinna zostać uwzględniona w podstawie zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 3 lipca do 3 sierpnia 2014 r. W ostatnim dniu tego zwolnienia mija 182 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy. Pracownica dostarczyła także ZUS ZLA na okres od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. z tytułu opieki na chore 5-letnie dziecko. Czy opieka na dziecko przerywa zasiłek chorobowy, a jeżeli nie, to ile dni opieki policzyć? Czy pracownica powinna dostarczyć wypis od lekarza leczącego o odzyskaniu zdolności do pracy w przypadku kolejnego zwolnienia lekarskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nowo zatrudniony pracownik zachorował po tygodniu pracy i był na zwolnieniu przez tydzień. Miał półroczną przerwę w 5-letnim stażu pracy. Czy w związku z tym, że nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, okres ten wykazuje się w dokumentach przekazywanych do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków zatrudnionym pracownikom i zleceniobiorcom. Mamy wątpliwości dotyczące wliczania do podstawy wymiaru zasiłków niektórych składników wynagrodzenia. Czy w tej sprawie możemy wystąpić do ZUS o wydanie oficjalnej interpretacji w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Jak powinien wyglądać taki wniosek i czy sprawa ustalania podstawy wymiaru zasiłków może być przedmiotem takiego wystąpienia?

czytaj więcej »

wiper-pixel