WYDANIE ONLINE

Składki na ubezpieczenie wypadkowe od wypłat mających miejsce po 31 marca 2020 r. muszą być liczone z zastosowaniem stopy procentowej obowiązującej danego płatnika w roku składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 2020 r. Część płatników informację o dotyczącej ich stopie składek wypadkowych otrzyma z ZUS, pozostali będą musieli ustalić ją we własnym zakresie, przy czym niektórzy będą mogli przyjąć stawkę z ubiegłego roku składkowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik wrócił z zagranicy. Wiemy, że musi on odbywać kwarantannę. Chcielibyśmy upewnić się, jakie świadczenia się z tym wiążą i jakie dokumenty należy złożyć do ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie decyzji powiatowego inspektora sanitarnego zleceniobiorca został skierowany na kwarantannę z powodu koronawirusa. W decyzji tej nie ma informacji na temat zakończenia kwarantanny. Za jaki okres należny jest zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pielęgniarka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przychodni na cały etat. Pracę wykonuje 3 dni w tygodniu. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą i w ramach działalności pełni dyżury nocne w szpitalu. Przeważnie jest to jeden 12-godzinny dyżur w tygodniu. Wtedy dzieckiem zajmuje się ojciec. Czy w okresie, w którym pracownica przebywa na opiece, może wykonywać dyżury i nie korzystać z opieki? Czy uzyskiwanie przychodów z działalności nie zostanie uznane przez ZUS za okoliczność, która pozbawi ją prawa do zasiłku opiekuńczego, jaki jej przysługuje w związku z opieką nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem szkoły? Czy gdy wynagrodzenie z umowy o pracę okaże się niższe od minimalnego z powodu otrzymywania zasiłków z działalności gospodarczej, będzie musiała opłacić składki na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownica może korzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem szkoły na dziecko do ukończenia 8 lat w sytuacji gdy ojciec dziecka wykonuje pracę zdalnie w domu, przebywa w domu, ale ma wypłacane wynagrodzenie postojowe czy też przebywa w domu, ale ma zwolnienie lekarskie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownica może przez 2 dni w tygodniu wykonywać pracę zdalną, a przez pozostałe 3 dni korzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do 8. roku życia w związku z zamknięciem szkoły? Jak wtedy ustalić jej wynagrodzenie i zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Inspektor sanitarny wydał decyzję o obowiązku poddania się obowiązkowej kwarantannie przez osobę, która nie jest naszym pracownikiem, ale jest partnerem naszego pracownika i razem z tą osobą zamieszkuje. Czy w takim przypadku pracownik powinien złożyć oświadczenie, że jest współlokatorem wskazanej osoby z decyzji?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamiast posiłków profilaktycznych wypłacamy pracownikom miesięczny ekwiwalent pieniężny, od którego nie odprowadzamy składek, co zakwestionowała nam kontrola. Czy słusznie, skoro wartość tego rodzaju posiłków wyłączona jest z oskładkowania? A jeżeli tak, to co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Z przedstawionego nam świadectwa pracy wynika, że nowo zatrudniony pracownik ma obciążenia komornicze. Jak ustalić podstawę wymiaru składek w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z regulaminem wynagradzania dodatek stażowy przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. W styczniu 2020 roku pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie (ciąg dalszy zasiłku chorobowego z poprzedniego roku) od 1 do 10 stycznia. Ponieważ w grudniu 2019 roku pracownik zakończył okres zasiłkowy, to zastanawiam się, czy należało całą kwotę stażowego wypłaconego w styczniu 2020 roku oskładkować. Czy trzeba podzielić stażowe na część oskładkowaną i zwolnioną ze składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica wystąpiła z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na chorą matkę. Czy możemy przyznać to świadczenie, mimo że matka mieszka w innej miejscowości niż pracownica? Oczywiście chodzi tu o podstawowy zasiłek opiekuńczy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zachorował w miesiącu, z początkiem którego zmieniono mu wymiar czasu pracy. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia chorobowego oraz kwotę samego świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Dopiero teraz zorientowałam się, że po wypłaceniu i rozliczeniu trzynastek za rok ubiegły powinnam złożyć za pracowników dodatkowe raporty. W jaki sposób to uzupełnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosiłabym o wyjaśnienie, z jakim kodem zgłosić do ZUS księdza wykonującego umowę zlecenia, który jednocześnie pracuje w innym miejscu na etacie z wynagrodzeniem niższym od płacy minimalnej.  

czytaj więcej »

Pytanie: Naszemu byłemu pracownikowi zasądzone zostały nadgodziny za rok ubiegły oraz wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Jak rozliczyć tego rodzaju wypłaty w dokumentach ubezpieczeniowych? Czy w takiej sytuacji należy składać raport ZUS RPA?

czytaj więcej »

wiper-pixel