WYDANIE ONLINE

Po osiągnięciu przez ubezpieczonego rocznej kwoty granicznej płatnik powinien zaprzestać naliczania składek emerytalno-rentowych oraz obciążeń na FEP. W miesiącu przekroczenia spoczywa na nim obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru wspomnianych należności, a ewentualne nieprawidłowości będą wymagać korekty. Zaniechanie poboru składek emerytalno-rentowych wpływa z kolei na wysokość składki zdrowotnej oraz sposób wypełniania formularzy ubezpieczeniowych. W niektórych sytuacjach wymagany będzie dodatkowy raport imienny.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie finansujemy dobrowolnie pracownikom posiłki (nie są to posiłki profilaktyczne). Prosiłabym o wyjaśnienie, w jaki sposób należy je rozliczać pod względem składkowo-podatkowym, zwłaszcza że od 1 października weszły zmiany w zakresie podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Przez kilkanaście dni pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Jak należy ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc oraz w jakich raportach wykazać tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem w październiku 2019 r. Otrzymuje ona wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 4.200 zł oraz wynagrodzenie za nadgodziny. W styczniu 2019 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym przez 10 dni roboczych, przez 5 dni pracowała i za te dni otrzymała wynagrodzenie zasadnicze, a oprócz tego wynagrodzenie za nadgodziny – 300 zł. Ponadto w tym miesiącu była niezdolna do pracy z powodu choroby od 23 do 31 stycznia 2019 r. i miała prawo do wynagrodzenia za czas choroby W styczniu 2019 r. miała obowiązek przepracować 22 dni robocze. W pozostałych miesiącach przepracowała w każdym z nich wszystkie dni robocze. W każdym z tych miesięcy oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownica otrzymywała również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po 600 zł. Jaką kwotę za styczeń 2019 r. należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego w październiku 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypadek, któremu uległ pracownik będący w delegacji, uznaliśmy za wypadek w drodze z pracy. Za okres zwolnienia, które otrzymał, wypłaciliśmy mu najpierw wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Oba świadczenia naliczone zostały w wysokości 100% podstawy ich wymiaru. Kontrola PIP uznała, że zdarzenie to było wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy, w związku z czym za cały okres objęty zwolnieniem pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Czy w tej sytuacji powinniśmy przeliczyć wypłacone świadczenia oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Żona pracownika, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na drugie z dzieci, przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji świadczenie to w ogóle przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika będącego emerytem. Na jakim druku oraz w jakim terminie powinniśmy poinformować o tym ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola z jednostki nadrzędnej uznała, że zamiast umowy o dzieło, którą mieliśmy podpisaną z własnym pracownikiem, powinna być zawarta umowa zlecenia. Jak przeprowadzić taką zmianę w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę skorygować dokumenty rozliczeniowe za kilka miesięcy z 2017 r. W przypadku jednego z ubezpieczonych weryfikacja dokumentów zgłasza błąd krytyczny informujący o tym, że dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS. Ubezpieczony ten został wyrejestrowany z końcem 2017 r. Co należy zrobić, aby wysłać dokumenty korygujące za miesiące, za które muszę wykonać korektę?

czytaj więcej »

Pytanie: Wysłałam do ZUS zestaw dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RZA, ZUS RSA) oznaczony identyfikatorem 01.08.2019. Zarówno zestaw dokumentów, jak i dokumenty mają status „odrzucony”. Dlatego też po raz drugi zrobiłam dokumenty o identyfikatorze 01.08.2019. Dodałam je do zestawu i zweryfikowałam zestaw. Program wyświetlił błąd krytyczny o numerze 65003501, który nie pozwala mi wysłać dokumentów. Po otrzymaniu takiego komunikatu zmieniłam numer dokumentów na 02.08.2019. Weryfikacja dokumentów ponownie wykazała błąd krytyczny, tym razem o numerze 66004001. Błąd ten również nie pozwala mi wysłać dokumentów. Proszę o wskazówki, co mam zrobić, aby wysłać dokumenty do ZUS. 

czytaj więcej »

wiper-pixel