WYDANIE ONLINE

Zmiana rodzaju urlopu, z którego korzysta pracownik – z macierzyńskiego lub rodzicielskiego na wychowawczy – skutkuje wieloma zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W jej wyniku nastąpi rozszerzenie zakresu ubezpieczeń, którymi objęta jest dana osoba, zmieni się tytuł do nich oraz podstawa wymiaru składek, a w niektórych sytuacjach – także płatnik składek.

czytaj więcej »

ZUS poinformował na swoich stronach internetowych, że płatnicy składek, którzy mają swoje konto na PUE ZUS, mogą samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje, czyli np. bankowi.  W ten sposób można m.in. utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w Zakładzie, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie mają tytułu do ubezpieczeń społecznych w związku z prowadzoną działalnością. Muszą się więc ponownie zgłosić się do ZUS po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, o czym ZUS ma ich obowiązkowo pouczyć. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 11 lipca 2019 r. uchwałę, sygn. III UZP 2/19.

czytaj więcej »

wiper-pixel