WYDANIE ONLINE

Wzrost płacy minimalnej często oznacza na początku roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Związane jest to zwłaszcza z koniecznością przeliczania części należności kalkulowanych na przełomie roku. Chodzi tu m.in. o wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz podstawę wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych, do których zaliczamy np. początkujących przedsiębiorców czy pracowników korzystających z urlopów wychowawczych. W 2019 r. wysokość wynagrodzenia minimalnego pracownika pracującego na pełny etat nie może być niższa od kwoty 2.250 zł brutto. To oznacza jej wzrost w stosunku do 2018 r. o 150 zł.

czytaj więcej »

Pytanie:  W trakcie trwającego miesiąca kalendarzowego zleceniobiorca wystąpił do nas z wnioskiem o zgłoszenie go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jak ustalić podstawę wymiaru składki chorobowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać umowę o pracę z osobą, która wykonuje u nas umowę zlecenia i z tego tytułu objęta jest ubezpieczeniami. Przez pewien czas obie umowy będą wykonywane równocześnie. Czy musimy złożyć w ZUS dodatkowe zgłoszenie oraz jak wykazywać tę osobę w raportach imiennych?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zatrudnić dwie osoby na podstawie umów o pracę nakładczą, która świadczona będzie w miejscach ich zamieszkania. Jakimi ubezpieczeniami będą objęte wspomniane osoby oraz od jakich podstaw powinniśmy liczyć poszczególne składki, a także jak je wykazywać w drukach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie:  W trakcie trwającego miesiąca kalendarzowego zleceniobiorca wystąpił do nas z wnioskiem o zgłoszenie go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jak ustalić podstawę wymiaru składki chorobowej w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy ustalić okres zawieszenia Funduszu Pracy dla pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego, z tym wyjątkiem, iż z urlopu macierzyńskiego korzystała w poprzednim zakładzie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik (obywatel Polski) jest opiekunem prawnym 15-letniego obywatela z Ukrainy. Czy obywatel Polski może zgłosić w zakładzie, w którym pracuje, do ubezpieczenia zdrowotnego swojego podopiecznego z Ukrainy?

czytaj więcej »

Pytanie: Okazało się, że z własnej winy nadpłaciliśmy zasiłek chorobowy jednemu z pracowników. Czy możemy potrącić nadpłatę z najbliższego wynagrodzenia, czy też powinniśmy zwrócić ją z własnych środków?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownica urodziła dziecko podczas pobytu na urlopie wychowawczym. Czy w tej sytuacji możemy podjąć wypłatę zasiłku macierzyńskiego i jakie raporty imienne należy składać za tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, wystąpił do nas z wnioskiem o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Czy wniosek ten musimy przyjąć, jeżeli nie jesteśmy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych, w tym wypadkowych?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik (mężczyzna) skończył 65 lat 27 sierpnia 2018 r. Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik i pracodawca? Czy pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę przed otrzymaniem decyzji o otrzymaniu emerytury? Pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie:  Przez cały październik pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nabywając z tego tytułu prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego. Czy oprócz raportu ZUS RSA powinniśmy złożyć za tę osobę zerowy raport ZUS RCA?

czytaj więcej »

wiper-pixel