WYDANIE ONLINE

Przypominamy, że 6 czerwca 2018 r. nastąpiły znaczące zmiany w zakresie przyznawania prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem, polegające na rozszerzeniu uprawnień do tego świadczenia w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Po wprowadzeniu nowego – choć nie dodatkowego – okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z niepełnosprawnością dziecka (30 dni), znacznie komplikuje sposób ustalania tego okresu w ramach obowiązującego łącznego limitu w skali roku kalendarzowego (60 dni).

czytaj więcej »

wiper-pixel