WYDANIE ONLINE

W codziennej praktyce dość często zdarza się, że pracodawcy zawyżają kwoty przyznanych pracownikom ekwiwalentów i ryczałtów, zaniżając w ten sposób należne składki. Na co powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy przy ustalaniu wysokości przysługujących pracownikom ekwiwalentów? Czym powinni kierować się pracodawcy ustalając wysokość ekwiwalentów wypłacanych pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie tej odzieży, żeby mogły być one wyłączone z podstawy wymiaru składek? Dlaczego ZUS nakazuje naliczanie składek od ekwiwalentów za pranie ubioru służbowego oraz umundurowania, mimo że wypłacane są one w wysokościach odzwierciedlających ponoszone przez pracowników koszty? To tylko część z wielu pytań, na które znajdziemy odpowiedź a tym artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik musiał dostarczyć jednemu z kontrahentów dokumenty. Podroż służbową odbył prywatnym samochodem, przy czym koszty przejazdu rozliczyliśmy ryczałtem, na co zgodził się pracownik. Czy wypłatę powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca świadczył pracę na podstawie dwóch umów zleceń. Pierwsza umowa została zawarta z płatnikiem A od 12 maja do 11 sierpnia 2018 r. Drugą podpisał z płatnikiem B od 15 maja do 31 sierpnia 2018 r. W jakim przypadku zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica chce wykorzystać urlop wychowawczy w czterech częściach. Czy okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP oraz na FGŚP powinniśmy liczyć od zakończenia pierwszej czy też ostatniej części wspomnianego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Od grudniowej wypłaty, która z uwagi na problemy finansowe miała miejsce w pierwszych dniach stycznia, nie odprowadziliśmy składek emerytalno-rentowych oraz składek na FP i FGŚP, ponieważ w listopadzie pracownik przekroczył kwotę graniczną. Trwająca obecnie kontrola zakwestionowała takie postępowanie. Czy słusznie, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Z kierownikami naszych oddziałów chcemy podpisać umowy o zakazie konkurencji. Czy odszkodowania wypłacane z tego tytułu będą podlegały oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosiłabym o wyjaśnienie zasad przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego prezes półki.

czytaj więcej »

Pytanie: Od ubiegłego roku mamy w firmie trzech zleceniobiorców, których nie uwzględniliśmy w liczbie ubezpieczonych branych pod uwagę przy ustalaniu stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe. Po ich uwzględnieniu średnioroczna liczba ubezpieczonych przekracza 9 osób. Powoduje to, że obowiązującą nas wysokość składek powinniśmy ustalać na podstawie rodzaju prowadzonej działalności, a nie przyjmować – tak jak to zrobiliśmy – stopę odpowiadającą 50% najwyższej stawki określonej w rozporządzeniu. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

W interpretacji z 24 lipca 2018 r. decyzja nr 285,  znak nr DI/100000/43/822/2018 ZUS w Gdańsku uznał za nieprawidłowe stanowisko płatnika, który pytał o obowiązki składkowe związane z:1)                 zawarciem umowy o świadczenie usług z osobą wskazaną w art. 18 ustawy – Prawo przedsiębiorców (czyli prowadzącą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 6 miesięcy, w czasie których z działalności gospodarczej nie podlega ubezpieczeniom społecznym),2)                 zawarciem umowy o świadczenie usług z osobą, która prowadzi tzw. działalność nierejestrowaną. Spowodowało to wiele zamieszania z tymi formami prowadzenia działalności, które miały być ułatwieniem dla przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Do zmian przepisów, które od nowego roku ułatwią przechowywanie akt pracowniczych i umożliwią obniżenie kosztów związanych z ich przechowywaniem, trzeba się odpowiednio przygotować. ZUS już teraz na swoich stronach internetowych informuje m.in. o tym, jakie dokumenty trzeba będzie przesłać, aby skorzystać z tych udogodnień.

czytaj więcej »

wiper-pixel