WYDANIE ONLINE

W razie zmiany wymiaru czasu pracy w miesiącach poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, a nawet w tym samym miesiącu, podstawę wymiaru zasiłków stanowi wynagrodzenie przysługujące po zmianie wymiaru czasu pracy. Są to jednak zasady ogólne, z których nie wynika jednoznacznie, jak poza wynagrodzeniem podstawowym uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków składniki kwartalne i roczne, oraz że zależy to od daty zmiany wymiaru czasu pracy. Szczegółowych rozwiązań powinniśmy szukać w wyjaśnieniach ZUS zawartych w poradnikach, komentarzach i komunikatach publikowanych na stronie internetowej Zakładu. Zapoznając się z wyjaśnieniem ZUS, analizując podane tam przykłady, można znaleźć odpowiedź na interesujący nas problem.  W opracowaniu podpowiemy, jak poradzić sobie z uwzględnianiem w podstawie wymiaru zasiłków składników kwartalnych i rocznych, szczególnie po zmianie wymiaru czasu pracy, z wykorzystaniem nie tylko przepisów ustawowych, ale również wyjaśnień ZUS.  

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników zginął w wypadku komunikacyjnym. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swojej konkubiny oraz ich wspólnego dziecka. Czy możemy dokonać takiego zgłoszenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom wykonującym kontrole w terenie zwracamy koszty podróży oraz wypłacamy dodatki kontrolerskie i terenowe. Czy od wypłat tych powinniśmy naliczać składki? Pracownik nie otrzymuje polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), a kontrola przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wystawianego przez nas.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS informujące o wcześniejszym ustaniu niezdolności do pracy jednego z naszych pracowników. Czy na tej podstawie możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w naszej firmie od 5 lat, który otrzymuje wynagrodzenie akordowe, sprawuje opiekę nad chorą żoną w czerwcu 2018 r. W czerwcu 2017 r., z którego wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, pracownik miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18 dni, ponieważ przez 2 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym i jeden dzień nie świadczył pracy i tej nieobecności nie usprawiedliwił. Przychód pracownika za pracę za czerwiec 2017 r., łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2.648 zł. W jakiej kwocie należy przyjąć wynagrodzenie za czerwiec 2017 r. w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorą żoną?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego od 29 maja do 11 czerwca 2018 r. (14 dni). Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z tytułu tego urlopu, jeżeli pracownik w lutym 2018 r. otrzymywał zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad chorym dzieckiem?

czytaj więcej »

Pytanie: W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględniliśmy wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego. Jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Od 6 czerwca osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi ze znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej 14. roku życia, mogą skorzystać z wydłużonego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Zatrudnienie pracownika w kilku krajach Unii Europejskiej jednocześnie, co umożliwia go polskimi ubezpieczeniami społecznymi, jest możliwe tylko w odniesieniu do pracowników mobilnych, takich którzy mogą lub mają obowiązek przemieszczać się między państwami. Praca wykonywana przez pewien czas w innym kraju UE wyklucza ubezpieczenie społeczne w Polsce. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 maja 2018 r., sygn. akt II UK 150/17.

czytaj więcej »

wiper-pixel