WYDANIE ONLINE

Przypominamy, że na początek 2019 r. przewiduje wprowadzenie znaczących zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W poprzednim numerze pisaliśmy m.in. zmianach dotyczących okresu wyczekiwania i ustalania okresu zasiłkowego. Tym razem przedstawimy zmiany  w zasadach przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy, zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres po ustaniu ubezpieczenia, kodach literowych w zwolnieniach lekarskich. Największe zmiany będą jednak dotyczyły zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

czytaj więcej »

Pytanie: Na zwolnieniu lekarskim przebywa osoba, która zatrudniona była u nas najpierw na podstawie umowy zlecenia, a obecnie na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czy w podstawie wynagrodzenia chorobowego uwzględniać dochody z obu umów?

czytaj więcej »

Pytanie: Za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zmniejszyliśmy pracownikowi wymiar czasu pracy – z pełnego etatu na 1/2. Obecnie przebywa on na przebywa na zwolnieniu lekarskim, w czasie którego nastąpi wspomniana zmiana. Czy będzie miała ona wpływ na sposób liczenia zasiłku chorobowego z tytułu tego zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Od około dwóch miesięcy pracownik przebywa na nieprzerwanych zwolnieniach lekarskich. Z uwagi na docierające do nas sygnały, że osoba ta w czasie pobytu na zwolnieniu buduje dom, przeprowadziliśmy kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy, która potwierdziła te informacje. Wiemy, że powinniśmy wstrzymać wypłatę bieżącego zasiłku, ale jak potrącić świadczenia chorobowe już wypłacone?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony u nas na 1/4 etatu przedłożył protokół powypadkowy potwierdzający, że u macierzystego pracodawcy uległ wypadkowi przy pracy. Z jakiego ubezpieczenia i w jakiej wysokości powinniśmy wypłacić mu zasiłek chorobowy oraz jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych taką wypłatę?

czytaj więcej »

wiper-pixel