WYDANIE ONLINE

Na początek 2019 r. przewiduje wprowadzenie znaczących zmian do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuzasadnionym wypłatom zasiłków i znacznemu uszczupleniu funduszu chorobowego, poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania zasiłków, w szczególności dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku i to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także pozostałych świadczeń, tj. macierzyńskiego i opiekuńczego. Co ważne uproszczony ma zostać również sposób ustalania okresu zasiłkowego. W tym opracowaniu przedstawimy zasady dotyczące zmian m.in. w zakresie okresu wyczekiwania, ustalania okresu zasiłkowego, wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu.

czytaj więcej »

Rolnicy lub domownicy, którzy jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, mają obowiązek poinformować swoją jednostkę organizacyjną KRUS, czy nie przekroczyli rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z dodatkowej nierolniczej działalności gospodarczej za ubiegły rok (3.300 zł). Mają na to czas do końca maja, w tym roku do 1 czerwca.

czytaj więcej »

Obowiązek wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej przesunięty zostanie na 1 grudnia 2018 r. Tak wynika z projektu zmian w ustawie chorobowej, który 19 kwietnia trafił do Sejmu.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca br. renta socjalna wyniesie 1.029,80 zł brutto. Podwyżka jest realizacją jednego z postanowień porozumienia zawartego przez rząd z częścią środowisk osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel