WYDANIE ONLINE

Składki na ubezpieczenie wypadkowe od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca 2018 r., bez względu na okres, za jaki przysługują, powinny być liczone według stopy procentowej obowiązującej danego płatnika w roku składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 2018 r. Poza grupą płatników, którym stopę tę przypisze ZUS, istnieje duża grupa, która będzie musiała samodzielnie ustalić obowiązującą ich wysokość składek wypadkowych. Powinni oni pamiętać o tym, że w nowym roku składkowym nastąpiła zmiana równo połowy dotychczas obowiązujących stóp procentowych, co dodatkowo komplikuje sam proces ustalania wysokości składek wypadkowych na rok składkowy zaczynający się 1 kwietnia 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie pracownikom otrzymującym odzież ochronną wypłacamy ekwiwalent pieniężny za jej pranie, od którego zgodnie z rozporządzeniem składkowym nie opłacamy składek. W tym roku kontrola ZUS zakwestionowała takie postępowanie. Czy powinniśmy się odwołać od tych ustaleń pokontrolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ustalić okres zwolnienia z opłacania składek na FP oraz FGŚP, jeżeli po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracownica korzysta z długotrwałych zwolnień lekarskich oraz z urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego uwzględnić także wynagrodzenie z tytułu umowy na okres próbny?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniach od 27 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. na zwolnieniu lekarskim przebywał jeden z pracowników. Za dni przypadające w roku ubiegłym (27–31 grudnia) wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, natomiast za okres przypadający na rok bieżący (1–12 stycznia) otrzymał wynagrodzenie chorobowe, co zakwestionował  nam ZUS. Jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

wiper-pixel