WYDANIE ONLINE

 Do 3 kwietnia część pracodawców musi przygotować i złożyć w ZUS druk ZUS ZSWA zawierający informacje o pracownikach świadczących w 2017 r. prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kontrole ZUS pokazują, że pracodawcy nadal popełniają wiele błędów przy wypełnianiu wspomnianego dokumentu, zwłaszcza w sytuacjach gdy w trakcie roku objętego zgłoszeniem nastąpiły zmiany mające wpływ na sposób jego wypełnienia. 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim wypłacimy nagrodę roczną. Czy od tej kwoty należy opłacić składki  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz składkę zdrowotna i na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu pracownicy na zwolnieniu lekarskim wypłacimy jej premię kwartalna. Czy wypłata ta będzie miała wpływ na prawo do zasiłku chorobowego oraz ewentualnie jego wysokość?  Jak wykazać ją w raportach imiennych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zachorował w czasie pobytu na urlopie ojcowskim. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe oraz jakie raporty za niego złożyć?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie kontroli ZUS inspektor zakwestionował 3 umowy zlecenia, które zakwalifikował  jako umowy o pracę. W związku z  tym musieliśmy skorygować listy płac dla pracowników,  dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS oraz opłacić należne składki i na ubezpieczenia. Wskutek tego powstały rozbieżności między kwotami netto, czyli „netto do wypłaty” dla tych pracowników. Powstała nadpłata kwoty netto u zleceniobiorcy, z którym mamy aktywną umowę zlecenia, oraz niedopłata kwoty netto u zleceniobiorcy, z którym zakończyliśmy współpracę. Co powinniśmy zrobić w przypadku niedopłaty i jakie dokumenty wystawić? Czy w przypadku nadpłaty musimy konieczne występować do zleceniobiorcy o zwrot nadpłaty od zleceniobiorcy? Nie chcielibyśmy tego robić, ponieważ  postanowienia pokontrolne i w konsekwencji oskładkowanie umowy zlecenia było wynikiem naszego błędu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłosiłam do ubezpieczeń pracownika (obcokrajowca) z błędną datą urodzenia. Kartoteka tej osoby została potwierdzona w ZUS. Chciałam poprawić w kartotece datę urodzenia, ale nie mogłam tego zrobić. Dlatego też wyrejestrowałam pracownika z błędną datą urodzenia. Następnie założyłam nową kartotekę ubezpieczonego z prawidłową datą urodzenia i wysłałam zgłoszenie ZUS ZUA. Mimo wielu prób kartoteka ta nie została potwierdzona. Po aktualizacji danych nadal jest informacja (w zakładce ubezpieczeni), że kartoteka niezweryfikowana i niepotwierdzona w ZUS. Teraz nie mogę wysłać dokumentów rozliczeniowych, ponieważ przy pracowniku tym wyświetla się komunikat „Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS.” Aktualnie dla osoby tej są założone dwie kartoteki: jedna z błędną datą urodzenia (ma status „Potwierdzona w ZUS”), druga z prawidłową datą urodzenia (ze statusem „Niepotwierdzona w ZUS”). Co mam zrobić, aby wysłać bieżące dokumenty rozliczeniowe i pracownik miał potwierdzoną kartotekę?

czytaj więcej »

Pytanie: Od czasu, gdy nasza firma została włączona do Interaktywnego Płatnika Plus (IPP), mamy problemy z wysłaniem dokumentów ZUS ZCNA dla członków rodzin nowych pracowników. Jeszcze niedawno, przed włączeniem firmy do IPP, zgłoszenia członków rodziny nowych pracowników wysyłaliśmy razem ze zgłoszeniem pracownika. Teraz tego nie możemy zrobić, ponieważ pojawiają się błędy krytyczne. Czy taka sytuacja dotyczy wszystkich płatników, czy tylko my mamy problem?

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę przygotować korekty dokumentów rozliczeniowych za kilka miesięcy 2016 r. Za niektóre z tych miesięcy korekty zrobił ZUS – nie miałam u siebie dokumentów. Dowiedziałam się, że można je pobrać poprzez ustawienie odpowiedniego okresu w ustawieniach Płatnika i wykonując aktualizację danych w programie. Po odpowiednich zmianach w ustawieniach programu i aktualizacji danych dokumenty znajdują się już w zakładce Informacje z ZUS/Komplety rozliczeniowe. Są one jednak tylko do odczytu. Jak przygotować zrobić komplet rozliczeniowy, bazując na tych skorygowanych przez ZUS dokumentach  Czy mam je tylko potraktować jako wzór i ręcznie zrobić korektę? Czy jest jakiś inny sposób?

czytaj więcej »

wiper-pixel