WYDANIE ONLINE

Zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarza, zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA, w formie papierowej jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłączniew formie dokumentu elektronicznego.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2018 r. wykonałam w programie Płatnik aktualizację danych płatnika. Na zakładce „Inne dane” pojawił się numer NRS nadany przez ZUS płatnikowi, ale pojawiły się również numery rachunków bankowych płatnika składek, które dawno zostały wyrejestrowane. Niestety nie mogę ich usunąć z kartoteki. Co należy zrobić, aby te nieaktualne numery rachunków bankowych zniknęły z kartoteki ?

czytaj więcej »

Pytanie: Za styczeń 2018 r. sporządziłam dokumenty rozliczeniowe, których nie mogę wysłać, ponieważ przy wysyłce pojawia się błąd 69004101 „Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego przez płatnika”. Osoba ta pracowała do 31 stycznia 2018 r. Dnia 2 lutego 2018 r. wysłałam do ZUS jej wyrejestrowanie, więc raport ZUS RCA zrobiłam dla niej z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0. Proszę wyjaśnić, co mam zrobić, aby wysłać dokumenty rozliczeniowe. Może popełniam jakiś błąd? 

czytaj więcej »

wiper-pixel