WYDANIE ONLINE

Mimo że podstawa świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na przełom dwóch miesięcy kalendarzowych ustalana jest według ogólnych zasad, pracodawcy popełniają tu wiele błędów skutkujących zawyżeniem albo zaniżeniem należnego świadczenia. Jeszcze więcej nieprawidłowości stwierdzane jest przez ZUS w sposobie wykazywania tego rodzaju przerw w opłacaniu składek w dokumentach ubezpieczeniowych. Konieczność skorygowania nieprawidłowo naliczonego świadczenia chorobowego albo źle wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki. Co zrobić, aby uniknąć dodatkowej pracy?

czytaj więcej »

Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA zawierający dane za 2017 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpiecze­nie wypadkowe. Informacje zawarte na tym druku są przekazywane, aby ZUS mógł ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nie wszyscy płatnicy ten druk powinni jednak składać.  

czytaj więcej »

Przepisy znoszące górny limit ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2019 r. Senat na ostatnim posiedzeniu w 2017 r. przyjął ustawę znoszącą górny limit ograniczenia składek, ale ustawa nie wejdzie w życie, tak jak planowano 1 stycznia 2018 r., tylko dopiero 1 stycznia 2019 r. 

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać umowę zlecenie, w której wynagrodzenie będzie określone jako prowizja od sprzedanego towaru. Jak przedstawiać się będą rozliczenia z ZUS w przypadku gdy dla tej osoby będzie to jedyny tytuł do ubezpieczeń? Chodzi głównie o miesiące, w których – z uwagi na brak sprzedaży lub niską sprzedaż – nie będzie wynagrodzenia albo będzie ono bardzo niskie i wyniesie np. kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi, którego dom uległ zniszczeniu w wyniku ostatnich wichur, przyznaliśmy dwie zapomogi – jedną z funduszu socjalnego, drugą zaś ze środków obrotowych. Czy powinniśmy uwzględnić je w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Przez cztery miesiące ubiegłego roku omyłkowo opłacaliśmy składki na FEP za pracownika, którego dochody przekroczyły roczną kwotę graniczną. Co powinniśmy teraz zrobić, żeby skorygować błąd oraz czy ZUS automatycznie zwróci nam nadpłacone składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem pracownikom, którym urodziło się dziecko kupowane są z funduszu socjalnego tzw. wyprawki. Czy tego rodzaju świadczenie powinniśmy oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Aby zrealizować pilne zlecenie otrzymane od nas, pracownik skorzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego. Jak rozpisać taką umowę w drukach ubezpieczeniowych, jeżeli wynagrodzenie ze zlecenia będzie wypłacone w połowie przyszłego miesiąca, a więc już po rozwiązaniu umowy zlecenia i powrocie pracownika do pracy? Umowa zlecenie została podpisana z pierwszym dniem urlopu bezpłatnego oraz rozwiązana zostanie z ostatnim dniem urlopu i urlop ten obejmować będzie pełny miesiąc kalendarzowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Przeglądając dokumenty rozliczeniowe za ostatnie dwa lata, zauważyłam, że moja poprzedniczka nie złożyła raportów ZUS RSA za kilku pracowników, którzy – w różnych okresach – przebywali na kilku- lub kilkunastodniowych urlopach bezpłatnych. Czy raporty te powinnam uzupełnić?

czytaj więcej »

wiper-pixel