WYDANIE ONLINE

Podstawową zmianą, o której powinni pamiętać płatnicy składek na przełomie 2017 i 2018 roku jest likwidacja – z dniem 1 stycznia 2018 r. – dotychczasowych kont, na które odprowadzane były składki. Od tej daty składki opłacamy za pomocą jednego przelewu na jedno – zupełnie nowe – konto. Kolejne obowiązki mają związek ze zmianą minimalnego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Z okazji 30-lecia pracy zawodowej, oprócz nagrody jubileuszowej, pracownik otrzymał kwiaty i upominek w postaci skórzanego portfela. Zakupy te sfinansowaliśmy w całości ze środków ZFŚS, na co pozwala obowiązujący w firmie regulamin. ZUS nakazał nam naliczenie składek od wspomnianych świadczeń rzeczowych. Jak ustalić kwotę, którą powinniśmy przyjąć do podstawy składek i co w tej sytuacji z dokumentami ubezpieczeniowymi? Czy musimy je skorygować, czy też składki te powinny być rozliczone w dokumentach bieżących?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu 2017 r. nagrodę roczną otrzymał pracownik, z którym stosunek pracy rozwiązaliśmy z końcem lipca tego roku. Czy powinniśmy od niej naliczyć składki, a jeśli tak, to jak je wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie kontroli ZUS okazało się, że nadpłaciliśmy składki na ubezpieczenia społeczne za dwoje pracowników – były one liczone od zawyżonej podstawy. Z uwagi na istniejące zadłużenie, ZUS nadpłatę w całości zaksięgował na poczet jego spłaty. Czy ZUS mógł tak postąpić oraz jak rozliczyć się z pracownikami w przedstawionej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik, przebywający nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim, otrzymał kolejne zwolnienie obejmujące przełom 2017 i 2018 r. Czy z dniem 1 stycznia 2018 r., z uwagi na rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego, możemy podjąć wypłatę świadczenia chorobowego, a jeśli tak, to jakiego – wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego okresu zasiłkowego, za który wypłaciliśmy wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez nią opieki nad małoletnim dzieckiem. Czy w takiej sytuacji możemy podjąć wypłatę zasiłku opiekuńczego, a jeśli tak, to przez jaki okres?

czytaj więcej »

wiper-pixel