WYDANIE ONLINE

Mimo że obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na osobach objętych ubezpieczeniem, w praktyce czynności z tym związane najczęściej wykonuje płatnik składek. Kontrole ZUS pokazują, że zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek nadal popełniają tu wiele błędów, których skutkiem jest nieobjęcie danej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym jako członka rodziny lub nieprawidłowe jej zgłoszenie. Sprawdźmy, jak poprawnie zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego i z niego wyrejestrowywać członków rodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, którego płatnikiem będzie jednak ZUS. Jak takie zwolnienie wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy tytuł wykonawczy zobowiązujący nas do potrącania alimentów z wynagrodzeń jednego z pracowników. Od jakiej podstawy w tej sytuacji powinniśmy naliczać składki – przed wspomnianym potrąceniem czy później, po ich odliczeniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik poinformował nas, że dziecko zgłoszone przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego podjęło studia w innym mieście. Czy nadal będzie podlegać ubezpieczeniu jako członek rodziny, czy też będzie nim objęte już jako student? Jakie obowiązki mamy wobec ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Wcześniej sprawy rozliczeń z ZUS prowadziła koleżanka. Teraz, kiedy zobaczyłam w Płatniku dokument, wysłałam go do ZUS. Okazało się, że Płatnik automatycznie przygotował wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownicy, który ukończył 26 lat. Co w takim przypadku zrobić, czy można anulować wysłany dokument?

czytaj więcej »

Pytanie: Członek spółdzielni jest wynagradzany za pracę w formie udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a miernikiem oceny wkładu pracy jest dniówka obrachunkowa. Chorował w styczniu 2017 r. i za podstawę wypłaty zasiłku chorobowego przyjęliśmy miesiące styczeń – grudzień 2016 r i kwotę wypłaconych za ten okres zaliczek na poczet udziału w dochodzie podzielnym. W lutym 2017 r. wypłaciliśmy wyrównanie bilansowe za 2016 r. Członek spółdzielni zachorował ponownie w kwietniu 2017 r., a ponieważ przerwa była krótsza niż 3 miesiące od poprzedniej choroby, przyjęliśmy tę samą podstawę wymiaru. Czy ustalając wysokość zasiłku chorobowego, możemy doliczyć wypłacone wyrównanie bilansowe, czy też wypłacać zasiłek chorobowy w ustalonej uprzednio wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik był na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Okazało się, że w tym czasie wykonywał inną pracę zarobkową, o czym nie wiedzieliśmy. Otrzymał z ZUS decyzję o konieczności zwrotu wypłaconego przez nas zasiłku chorobowego. Czy w tym przypadku musimy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych do ZUS (imiennego raportu miesięcznego i deklaracji rozliczeniowej)?

czytaj więcej »

wiper-pixel