WYDANIE ONLINE

Zleceniobiorcy jako osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym (z wyjątkiem uczniów i studentów do ukończenia 26. roku życia) mają prawo do świadczeń wypadkowych, czyli świadczeń  krótkoterminowych, jednorazowego odszkodowania oraz rent i dodatków do nich. Aby ustalić prawo do tych świadczeń, zdarzenie musi zostać uznane za wypadek przy pracy.

czytaj więcej »

 Na początku roku szkolnego wielu pracodawców wypłaca swoim pracownikom, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, zapomogi na wyprawki szkolne. Obowiązek składkowy uzależniony jest od źródła finansowania tego typu świadczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy trójstronnej zawartej między uczelnią, studentem i podmiotem, u którego ma być odbywany staż, uczelnia kieruje osoby na odbycie stażu przygotowania zawodowego. W okresie odbywania stażu będzie im wypłacane stypendium. Wśród osób kierowanych są wyłącznie studenci, studenci pobierający renty rodzinne oraz studenci, którzy podlegają ubezpieczeniom w KRUS. Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić te osoby? Czy można uznać, że zawarta umowa ma charakter umowy o świadczenie usług i tym samym studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, nie powinni być zgłaszani do żadnych ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy wypłacić odszkodowanie za dyskryminację byłemu pracownikowi. Świadczenie będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy należy opłacić składki na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel