WYDANIE ONLINE

W tym roku zmieniło się wiele przepisów dotyczących zasad przeprowadzania kontroli przedsiębiorców. Dotyczy to także płatników składek, którzy są kontrolowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na czym polegają zmiany, kogo dotyczą, jakie skutki mają one dla płatników składek – o tym przeczytamy w artykule.

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie kolejnej części przepisów reformujących system oświaty zmienią się również zapisy w ustawie systemowej, dotyczące zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców będących uczniami i studentami.

czytaj więcej »

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przestrzega przed zbyt szybkim złożeniem przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę lub rolnika wniosku o pokrycie składek ubezpieczeniowych. Może wiązać się to z utratą przez niego prawa do refundacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel