WYDANIE ONLINE

Jednymi ze świadczeń pieniężnych, które przysługują pracownikom, są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, wypadkiem w drodze do lub z pracy. Okres pobierania niektórych z nich musimy wykazywać w raportach miesięcznych, których zakres oraz zasady wypełniania uzależnione są od rodzaju otrzymywanego świadczenia, jak również od tego, kto jest jego płatnikiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik odbył krajową podróż służbową samochodem prywatnym, na co wyraziliśmy zgodę. Z tego tytułu otrzymał diety, kilometrówkę oraz ryczałty na dojazdy i noclegi. Od wypłaconej kwoty nie naliczyliśmy składek. W trakcie kontroli ZUS nakazał nam oskładkować część tej kwoty. Czy, opierając się na przepisach rozporządzenia składkowego wyłączających z podstawy składek świadczenia delegacyjne, możemy odwołać się od takich ustaleń?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie o planowanej kontroli, przy czym wynika z niego, że ma ją przeprowadzić wujek pracownika, którego niedawno zwolniliśmy dyscyplinarnie i który odgrażał się nam, że nas „urządzi”. Czy w takiej sytuacji możemy wystąpić o zmianę kontrolującego?

czytaj więcej »

Pytanie: W okresie letnim chcemy wydawać pracownikom biurowym wodę mineralną w ilości dwóch półlitrowych butelek dziennie na osobę. Czy tego typu świadczenie powinniśmy oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik porzucił pracę w trakcie miesiąca. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru składek oraz w jaki sposób wykazać to w drukach przesyłanych dla ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2017 roku wypłaciliśmy zaniżoną kwotę zasiłku. W marcu zleceniobiorca również otrzymał zasiłek. Kwotę wyrównania doliczyliśmy do bieżącego zasiłku. W jaki sposób wykazać wyrównanie w raportach ZUS? Co oznacza sformułowanie, że od wyrównania wynagrodzenia chorobowego powinna być opłacona składka zdrowotna, dlatego kwotę wyrównania świadczenia chorobowego pracodawca powinien doliczyć do podstawy wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego w raporcie ZUS RCA?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia ze zleceniobiorcą (nie jest naszym pracownikiem) od 15 lutego do 30 czerwca 2017 r. Umowa zlecenia od pierwszego dnia jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Do nas, czyli zleceniodawcy (zatrudniamy powyżej 20 osób) wpłynęło zwolnienie lekarskie za okres 5–14.04.2017. Czy w takiej sytuacji wypłacamy zasiłek chorobowy, mimo że nie został spełniony warunek okresu wyczekiwania wynoszącego 90 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica korzysta z urlopu i zasiłku macierzyńskiego udzielonego od dnia porodu, tj. od 18 marca do 4 sierpnia 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. dziecko pracownicy zachorowało i zostało przyjęte do szpitala. Lekarz przewiduje kilkutygodniowe leczenie. Czy za czas pobytu dziecka w szpitalu pracownica ma nadal prawo do zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

wiper-pixel