WYDANIE ONLINE

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania, wszystkim ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, bez względu na to, czy podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo, czy dobrowolnie. Zasady ustalania prawa do zasiłku są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych. Zasiłek przysługuje na dzieci i na chorych członków rodziny. Rozpatrując prawo do zasiłku na dzieci jest istotny ich wiek i fakt, czy są chore, czy zdrowe. Praktyczne wyjaśnienia wszystkich tych kwestii sprawdzimy w tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: Przyznaliśmy pracownicy dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej kwocie wynoszącej 550 zł. Czy powinniśmy uwzględnić go w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników wygrał sprawę w sądzie i musimy wypłacić mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przepracowane w roku ubiegłym wraz z odsetkami. Czy od wypłaconej kwoty powinniśmy naliczyć składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem, za którego naliczamy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, podpisaliśmy dodatkową umowę zlecenie, od której nie odprowadzaliśmy wspomnianych składek, ponieważ w ramach tej umowy nie były wykonywane prace szczególne. W czasie kontrolo ZUS zakwestionował  nasze postępowanie, nakazując oskładkowanie również umowy zlecenia. Czy słusznie?

czytaj więcej »

wiper-pixel