WYDANIE ONLINE

Pracodawcy muszą przekazywać do ZUS oprócz dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz wyrejestrowujących wiele innych formularzy. Chodzi tu głównie o zaświadczenia. Niektóre z nich wystawiane są na gotowych wzorach druków, część zaś pracodawcy muszą opracować we własnym zakresie. Jeżeli nie złożą wymaganego dokumentu, nieprawidłowo go wypełnią albo podadzą w nim niepełne informacje, muszą  liczyć się z określonymi sankcjami karnymi. Konieczne będzie skorygowanie błędnego lub złożenie brakującego zaświadczenia i ewentualnie wypłata świadczeń odszkodowawczych dla pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS nakazał nam uregulować niedopłatę z tytułu nieprawidłowo naliczonych składek wraz z odsetkami za zwłokę oraz nałożył na nas opłatę dodatkową w wysokości 50% nieopłaconych składek. Czy możemy być dwukrotnie ukarani za te same błędy?

czytaj więcej »

Pytanie: Przejęliśmy inną firmę wraz z pracownikami. Jaką powinniśmy stosować wobec nich stopę procentową składki wypadkowej, obowiązującą u poprzedniego pracodawcy, czy też tę, która dotyczy nas?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownica będąca w ciąży przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, z tytułu którego wypłacamy jej zasiłek chorobowy. Kolejne zwolnienie będzie już obejmowało okres, kiedy będzie jej przysługiwało prawo do urlopu macierzyńskiego przed porodem. Czy w tej sytuacji nadal powinniśmy wypłacać zasiłek chorobowy, czy też pracownica powinna skorzystać z urlopu macierzyńskiego, co oznaczałoby nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego, a nie chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy informację, że pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim pomaga teściom w remoncie domu. Czy możemy przeprowadzić kontrolę wykorzystania okresu niezdolności do pracy, jeżeli otrzymał on e-zwolnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2015 roku podpisaliśmy umowę zlecenie na czas nieokreślony z emerytem zatrudnionym w innej firmie na część etatu, z tytułu której zgłosiliśmy go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Wynagrodzenie ze zlecenia wynosiło 500 zł miesięcznie. Aktualnie kontrola z jednostki nadrzędnej nakazała nam zgłosić tę osobę również do ubezpieczeń społecznych. Czy słusznie, a jeżeli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

wiper-pixel