WYDANIE ONLINE

Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest dzielenie ulgi płatnikowi składek, który posiada zaległości w opłacaniu składek, do pobierania których zobowiązany jest ZUS lub jest chwilowo w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej terminową spłatę bieżących należności. Może ono pomóc w uporządkowaniu spraw finansowych płatników. Powstrzymanie działań egzekucyjnych, często paraliżujących działalność firmy, wstrzymanie biegu odsetek czy wreszcie możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu, stanowią dodatkowy argument przemawiający za skorzystaniem tej formy pomocy udzielanej przez ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy o dzieło zatrudniliśmy emeryta jako inspektora nadzoru budowlanego. Umowę wykonywał od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. Nie zgłaszaliśmy go do ubezpieczeń i nie opłacaliśmy za niego żadnych składek. W tym roku w czasie kontroli ZUS zakwestionował tę umowę. W protokole pokontrolnym uznał, że to była umowa zlecenia, od której należne były składki. Co powinniśmy teraz zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem uprawniona do opłacania składek z działalności od preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Od 1 stycznia dodatkowo wykonuję umowę- zlecenia, która nie jest związana z przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności. Jestem w ciąży i zależy mi na tym, aby – jeżeli jest taka możliwość – były za mnie opłacane składki z dwóch tytułów. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Od swojej księgowej uzyskałam informację, że dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu mogę podlegać tylko z jednego tytułu.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy otrzymamy z ZUS zawiadomienie o nowej stopie procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe, jeżeli nie składaliśmy informacji ZUS IWA za 2013 r., a za wszystkie pozostałe lata tak? W ubiegłym roku takiego zawiadomienia nie dostaliśmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy w firmie zleceniobiorcę, który u nas podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ wykonuje umowę zlecenia u innego płatnika, a jego wynagrodzenie z tej umowy było równe płacy minimalnej. Wynagrodzenie w drugiej firmie wypłacane jest do 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie za grudzień w wysokości 1.850 zł wypłacono 10 stycznia. Czy w związku z tym, że jest to wynagrodzenia za grudzień ubiegłego roku, możemy uznać, że z wykonywanej u nas umowy zlecenia zleceniobiorca powinien w styczniu podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy ma tutaj znaczenie, że jest to umowa zlecenia, a nie umowa o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, za którego przez część roku ubiegłego opłacaliśmy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych otrzyma premię roczną. Czy powinniśmy ją oskładkować także na wspomniany fundusz, jeżeli jej wypłata będzie miała miejsce w roku bieżącym?

czytaj więcej »

wiper-pixel