WYDANIE ONLINE

Obie strony procesu kontrolnego (kontrolowana i kontrolująca), mają określone prawa i obowiązki, które muszą być respektowane podczas każdej kontroli. Warto zauważyć ciekawą zależność polegającą na tym, że to co jest prawem kontrolowanego płatnika składek, jednocześnie jest obowiązkiem kontrolującego (inspektora kontroli ZUS) i odwrotnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Gdzie powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego matka naszej pracownicy – studentki wykonującej umowę-zlecenia? Matka jest po rozwodzie, nie pracuje (wcześniej była ubezpieczona przez mężu), ze względu na stan zdrowia nie może podjąć pracy, otrzymuje alimenty od byłego męża, a MOPS odmówił jej ubezpieczenia.

czytaj więcej »

Kwoty zadośćuczynienia przyznane mocą ugody sądowej w związku z naruszeniem prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku dobowego należy wliczyć do podstawy wymiaru składek. Nie ma znaczenia, że zostały one wypłacone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i są zwolnione z podatku. Tak wynika z interpretacji ZUS z 9 grudnia 2016 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu 2017 r., jeżeli kwota wynosi 1.850 zł, mogę odprowadzić składkę na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel