WYDANIE ONLINE

Pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują również inne składniki wynagrodzenia, czyli m.in. premie, nagrody czy dodatki, do których zgodnie z zasadami płacowymi określonymi przez pracodawców nie zachowują prawa za okresy pobieranych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Oznacza to, że musimy je uwzględniać w podstawie wymiaru tych świadczeń. Składniki te wypłacane są za różne okresy – miesięczne, kwartalne, roczne i inne. W przypadku każdego z tych składników obowiązują odrębne zasady. Aby nie popełnić błędu i wypłacić świadczenia w należnej wysokości, warto przeczytać ten artykuł.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że zatrudniamy poniżej 20 osób, zamiast tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacamy świadczenia urlopowe, od których nie naliczamy składek. Z otrzymanego protokołu pokontrolnego ZUS wynika jednak, że powinniśmy je oskładkować. Czy mamy taki obowiązek, skoro rozporządzenie składkowe wyłącza tego rodzaju wypłaty z podstawy składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorcy, który będzie wykonywał pracę w domu na własnym komputerze, chcemy przyznać z tego tytułu stosowny ekwiwalent pieniężny. Czy wejdzie on do podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak obliczyć zasiłek chorobowy, a potem i macierzyński pracownicy, która przepracowała 4 miesiące na pełnym etacie z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto, a po tych 4 miesiącach przyniosła zwolnienie lekarskie. Czy fakt, że pójdzie ona na chorobowe wpłynie na wysokość macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie przyszłego miesiąca do pracy wróci pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim. Jakie dokumenty ubezpieczeniowe będziemy musieli za nią złożyć w tym miesiącu, jeżeli to my jesteśmy płatnikiem zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wykazać w drukach ubezpieczeniowych urlop bezpłatny przypadający na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych, jeżeli w jednym z tych miesięcy oprócz wynagrodzenia pracownikowi wypłaciliśmy premię kwartalną?

czytaj więcej »

wiper-pixel