WYDANIE ONLINE

 Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków pojawia się sporo problemów związanych z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie, które składniki wynagrodzenia, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, należy uwzględnić w tej podstawie. Zachęcam do przeczytania artykułu, w którym sprawdzimy na praktycznych przykładach, które składniki, premie, dodatki, nagrody itp. trzeba wliczyć do podstawy zasiłkowej, a które pominąć. 

czytaj więcej »

 Przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje bezterminowe i niepodlegające przedawnieniu prawo ZUS do żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, jest niezgodny z konstytucją. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 lipca 2016 r. (sygn. akt P 131/15). Sprawdźmy uzasadnienie i wyjaśnienia.

czytaj więcej »

Jeżeli premię czy nagrodę pracodawca wypłacana w niezmienionej wysokości mimo nieobecności pracownika z powodu choroby, to kwoty tej premii lub nagrody nie można wliczać do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2016 r. (sygn. akt: I UK 178/16). Poniżej przedstawiamy praktyczny komentarz eksperta.

czytaj więcej »

 Można złożyć apelację od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych, uchylającego decyzję ZUS i tylko częściowo uwzględniającego żądania ubezpieczonego, gdy w pozostałym zakresie       nieuwzględnionych roszczeń ubezpieczonego nie oddalił.  Tak wynika z uchwały 3 sędziów Sądu Najwyższego z 4 sierpnia 2016 r. (sygn. akt III UZP 11/16). Więcej na temat uchwały Czytelnik znajdzie w poniższym opracowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel