WYDANIE ONLINE

 Część z tego dopłat do wypoczynku, które przekazują pracodawcy pracownikom, jest całkowicie zwolniona ze składek, inne objęte są częściowym oskładkowaniem. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Co ważne, od niektórych składki należy odprowadzić bez żadnych wyłączeń. Sprawdź, które świadczenia wakacyjne są wolne od składek, a od których należy je opłacić.

czytaj więcej »

Pytanie: Regulamin wynagradzania przewiduje, że pracownikom odchodzącym z firmy z własnej inicjatywy przysługuje z tego tytułu rekompensata w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia oraz jednomiesięczna odprawa. Czy tego rodzaju świadczenia wchodzą do podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniany przez nas na pół etatu odmówił przedłożenia zaświadczenia z podstawowego miejsca pracy o osiąganym tam wynagrodzeniu. W związku z tym nie wiemy, czy opłacać za niego składki na Fundusz Pracy. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć z ZUS 30-krotność pracownika, który przekroczył ją w 2014 roku. Pracownik w tym czasie pracował w naszej firmie na umowę o pracę oraz dodatkowo w innych miejscach. 31 grudnia 2014 roku rozwiązał z naszą firmą umowę o pracę i od 4 lutego 2015 r. wykonuje u nas umowę zlecenia. Dostaliśmy z ZUS pismo w sprawie konieczności poprawienia raportów RCA i DRA za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia 30-krotności. W jaki sposób naliczyć tej osobie zwrot za źle naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, skoro nie jest naszym pracownikiem i nie można potrącić kosztów uzyskania przychodu (111,25 zł)? i obliczyć podatek, i jest teraz na umowie zlecenie. Według zasady nadpłatę składek z tytułu trzydziestokrotności powinno się doliczać do kolejnej pensji miesięcznej pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: W umowach o używanie prywatnego pojazdu do jazd lokalnych chcemy zamieścić zapis, że przysługujące pracownikom z tego tytułu ryczałty nie będą zmniejszane w przypadku niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Czy będzie miało to wpływ na oskładkowanie wspomnianych ryczałtów?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej chcemy zastąpić ryczałtami za pracę nocną. Czy będą one oskładkowane oraz czy powinniśmy je uwzględniać przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego i zasiłków?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy po wprowadzeniu od 1 stycznia bieżącego roku e-zwolnień zasiłki chorobowe nadal ulegają obniżeniu o 25% w przypadku opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Bezpośrednio po urlopie wychowawczym nasza pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie na 10 dni. Czy wypłacamy jej wynagrodzenie chorobowe, czy też od razu zasiłek chorobowy? Jak ustalić podstawę takiego świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W bieżącym roku dziecko pracownika skończy 14 lat. Czy w tej sytuacji zasiłek opiekuńczy przysługuje w tym roku przez 60, czy też przez 14 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że pracownicy zachowują prawo do dodatku stażowego w czasie choroby, z podstawy świadczeń chorobowych wyłączaliśmy kwotę dodatku przypadającą na okres choroby. Kontrola ZUS zakwestionowała takie postępowanie. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące częściowo okres urlopu bezpłatnego, w związku z czym zasiłek chorobowy wypłacimy tylko za dni przypadające po zakończeniu urlopu. Jak takie zwolnienie wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła  jedno dziecko 14 marca 2016 r. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim skorzysta z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni (1 sierpnia 2016 r. – 12 marca 2017 r.) i będzie go łączyć z pracą na 1/4 etatu.  Jak liczyć długość urlopu rodzicielskiego? Według mnie w tej sytuacji urlop rodzicielski wydłuża się o 8 tygodni (32 X 1/4 etatu), czyli do 7 maja 2017 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z osób, którą rozliczam – przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą – jest zwolniona z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych. Teraz przebywa ona na kilkunastodniowym zwolnieniu lekarskim, z tytułu którego otrzymuje zasiłek chorobowy. Czy pobyt na zwolnieniu zmienia coś w zakresie obowiązków dotyczących druków rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Kilkunastu z naszych pracowników przekroczy niebawem kwotę tzw. trzydziestokrotności. W związku z tym mamy kilka pytań i wątpliwości dotyczących tego, jak poradzić sobie z tą sytuacją w programie Płatnik. Jakie komunikaty o błędach (zwykłych i krytycznych) pojawią się po przekroczeniu trzydziestokrotności i co należy wtedy zrobić, żeby wysłać raporty do ZUS? Na jakiej podstawie płatnik przestaje opłacać składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe? W jaki sposób wypełnić dokumenty w miesiącach po przekroczeniu trzydziestokrotności?

czytaj więcej »

wiper-pixel