WYDANIE ONLINE

 Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w zasadach przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Przepisy tej ustawy m.in.: likwidują urlopy dodatkowe i wprowadzają zmiany w zasadach przyznawania urlopów rodzicielskich, zmieniają zasady udzielania urlopów ojcowskich, wprowadzają zmiany w urlopach macierzyńskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, w większym niż dotychczas stopniu umożliwiają rodzicom dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką nad małym dzieckiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik prowadził działalność gospodarczą, z której nie opłacił należnych składek do ZUS za siebie i dwóch pracowników. Działalność została już zamknięta, ale ZUS prowadzi egzekucję i mamy obowiązek potrącania pracownikowi egzekwowanych kwot z wynagrodzenia. Spłaca on także kredyt bankowy i jego sytuacja materialna jest bardzo ciężka. Czy istnieje możliwość umorzenia tych należności?

czytaj więcej »

Pytanie: Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok otrzyma także pracownik, za którego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r. opłacane były składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Czy w związku z tym, że pracownik nie wykonuje już prac szczególnych, od wypłaconej w roku bieżącym trzynastki należy opłacać składkę na FEP?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia na wykonywanie prac związanych z pielęgnacją zieleni z ogrodnikiem, który jest ubezpieczony w KRUS, ponieważ prowadzi własne gospodarstwo rolne. Czy z tytułu tej umowy zlecenia trzeba opłacać składki do ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel