WYDANIE ONLINE

Firma może oferować pracownikom  różne świadczenia w naturze będące lub niebędące wynagrodzeniem. Taka forma dbania o zadowolenie z pracy pracowników ma szczególnie duże znaczenie w okresie, w którym trwa walka o wyszkolonych specjalistów. Motywowanie pozafinansowe jest sposobem na ich zatrzymanie i związanie z przedsiębiorstwem. Trzeba zwrócić uwagę na obciążenia podatkowe i składkowe związane z dodatkowymi świadczeniami.

czytaj więcej »

Pytanie: Po zakończeniu umowy na okres próbny chcemy podpisać z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Czy będziemy musieli dwukrotnie go zgłaszać do ubezpieczeń oraz jak rozliczyć składki w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W roku ubiegłym pracownik wykorzystał część urlopu wychowawczego. Po powrocie do pracy nie opłacaliśmy za niego składek na FP i FGŚP. Teraz chciałby skorzystać z dalszej części urlopu. Co w takiej sytuacji z ulgą w opłacaniu składek po ponownym powrocie pracownika do firmy?

czytaj więcej »

Pytanie: Informatyk wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem 5000 złotych. Zamierzamy zawrzeć z nim dodatkowo umowę o dzieło, w ramach której napisze program do obsługi małego magazynu naszej firmy. Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru składek wynagrodzenie z umowy o dzieło należy zsumować z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczając należności z tytułu składek za sierpień, księgowa popełniła błąd i z kwoty należności nie potrąciła kwot wypłaconych zasiłków. Czy powstałą z tego tytułu składek można potraktować jako wpłatę na poczet przyszłych należności?

czytaj więcej »

Pytanie:  W październiku 56-letni pracownik był chory przez 12 dni. Za ten okres ma jeszcze prawo do wynagrodzenia chorobowego. Mam wątpliwości dotyczącego tego, czy za 12 dni powinnam wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy też w trakcie pracownik nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. Wynikają one z tego, że pierwsza niezdolność pracownika do pracy w tym roku do pracy za okres 4–7 maja była oznaczona w ZUS ZLA kodem literowym „C” (niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył nam zwolnienie lekarskie dopiero po upływie 9 dni od jego wystawienia. W takim przypadku zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25%.  Co w sytuacji, jeżeli na podstawie jednego druku zwolnienia przysługuje najpierw wynagrodzenie chorobowe, a potem zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mąż naszej pracownicy znalazł pracę w Niemczech. Jego wyjazd spowodował, że pracownica musi zrezygnować z pracy i zająć się dziećmi (jedno jest niepełnosprawne). Zwróciła się do nas z pytaniem, czy będzie nadal miała prawo do zasiłków rodzinnych, które dotychczas pobiera na czworo dzieci. Zasiłki rodzinne nie są wypłacane przez pracodawcę, więc nie potrafimy udzielić pracownicy jednoznacznej odpowiedzi.

czytaj więcej »

Pytanie: Z własnym pracownikiem mamy podpisaną dodatkową umowę zlecenie. Zleceniobiorca zachorował i jest to jego pierwsza choroba w tym roku. Czy z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę powinniśmy wypłacić wynagrodzenie chorobowe, a z tytułu umowy zlecenia zasiłek chorobowy?  Jak obliczyć podstawę wymiaru tych świadczeń?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownica złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik  orzekł celowość przekwalifikowania zawodowego. ZUS jeszcze nie wydał żadnej decyzji w sprawie renty. Czy takie orzeczenie lekarza oznacza, że pracownica nie dostanie renty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy przebywającej drugi miesiąc na urlopie macierzyńskim wypłacimy premię kwartalną. Czy będzie miało to wpływ na ubezpieczenia? Jak wykazać taką wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik powiadomił nas, że z dniem 1 października syn zgłoszony przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczął studia w innej miejscowości. Czy o zmianie tej musimy poinformować ZUS, a jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Przyjęta przez Senat 1 października ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie tylko przesuwa termin obowiązywania nowych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Dnia 1 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadziła korzystne rozwiązania dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Osoba starająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi mieć status nauczyciela w chwili składania wniosku. Nie może więc przed złożeniem wniosku rozwiązać nauczycielskiego stosunku pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel