WYDANIE ONLINE

Zleceniodawcy dość często dokonują zgłoszeń do ubezpieczeń oraz naliczają składki, nie posiadając oświadczeń zleceniobiorców dotyczących innych źródeł przychodów. W ten sposób narażają się na popełnienie błędów, które będą wymagały nie tylko korekty, ale również wpłaty zaległych składek.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatkowy pakiet medyczny w 100% finansowany przez pracodawcę podlega oskładkowaniu składkami do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę niewielką działalność gospodarczą. W związku ze wzrostem zamówień chcę zatrudnić kilka osób na podstawie umów zleceń. Czy oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne będę musiał odprowadzać także składki na FP i FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca wykonujący u nas pracę od 1 lipca w sierpniu zachorował i nabył  prawo do zasiłku chorobowego. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom przysługuje premia kwartalna w stałej wysokości przypisanej do stanowiska. Zgodnie z regulaminem premiowania nie jest ona zmniejszana za okresy choroby. Czy powinniśmy brać ją pod uwagę przy liczeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy duńską firmą handlową. Zatrudniamy w Polsce trzech pracowników, których stałym miejscem wykonywania pracy jest Szczecin. Pracownicy, zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce, a składki opłacane są do ZUS. Jak wygląda kwestia wypłacania tym pracownikom świadczeń na wypadek choroby w sytuacji, gdy jako pracodawca wypłacamy naszym pracownikom wynagrodzenie w wysokości 100% za 40 dni w roku kalendarzowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i jestem zatrudniona na umowę o pracę. W maju 2015 r. urodziłam dziecko. Pobieram zasiłek macierzyński i wnioskowałam o urlop rodzicielski. Czy mogę wrócić do świadczenia pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie otrzymywać zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy z ZUS wezwanie do złożenia korekty i zapłaty zaległych składek z 2003 r. Dotyczy to pracownika, z którym podpisaliśmy dodatkowo umowę zlecenia, od której opłacaliśmy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS uważa, że od tej umowy zlecenia powinniśmy zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Czy ZUS po 12 latach może żądać zaległych składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury, w tym wniosku, oraz złożenia ich w ZUS. Czy mamy taki obowiązek?

czytaj więcej »

Pytanie:  Kilka lat temu zatrudniliśmy pracownika, który miał już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. Pracując u nas, pracownik ukończył powszechny wiek emerytalny. Czy jest możliwe, żeby jego emerytura była obliczona na nowych zasadach, jeżeli pobierał już emeryturę i jest urodzony przed 1 stycznia 1949 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik poinformował, że zamierza złożyć wniosek o emeryturę częściową. Czy warunkiem uzyskania tego świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy?

czytaj więcej »

Dodatkowy urlop macierzyński będzie zlikwidowany. W zamian zostanie wydłużony maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego. Tak wynika z tzw. ustawy rodzinnej, jednej z dwóch wielkich nowelizacji Kodeksu pracy przyjętych w ostatnim czasie. Nowe przepisy wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. wolne od podatku będzie dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy. Pracodawcy będą zaś mogli wliczać te świadczenia, a także środki przeznaczone na prowadzenie przyzakładowych klubów dziecięcych, żłobków i przedszkoli, w koszty.  

czytaj więcej »

wiper-pixel