WYDANIE ONLINE

Jednym ze świadczeń pozapłacowych przyznawanych pracownikom jest umożliwienie im  korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych. Świadczenia tego rodzaju podlegają oskładkowaniu. Do podstawy wymiaru składek przyjmowane są różne kwoty w zależności od zasad użytkowania pojazdu oraz pojemności silnika. Pracownik może również wykorzystywać swój prywatny samochód w celach służbowych i wtedy otrzymując z tego tytułu stosowną rekompensatę. Wypłacone pracownikom kwoty są zwolnione z oskładkowania, ale tylko do określonych wysokości i pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony przez nas na 1/4 etatu odmówił złożenia oświadczenia w sprawie innych źródeł przychodu, ponieważ stwierdził, że nie ma takiego obowiązku. W związku z tym nie możemy ustalić obowiązku ubezpieczeń, to czy musimy naliczać składki na Fundusz Pracy. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Wyrokiem sądowym pracownik został przywrócony do pracy. Kiedy odprowadzić składki od przyznanego mu wynagrodzenia oraz jak je wykazać w drukach dla ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zamierza wypłacić byłym pracownikom premię za zrealizowany projekt. Jak w takiej sytuacji należy naliczyć składki do ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy (osoby te nie są już pracownikami spółki)? Co z kosztami uzyskania przychodów i kwotą wolną? Czy wypłaconą premię trzeba będzie wykazać w PIT-11?

czytaj więcej »

Pytanie: W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. pracownik wykonywał prace szczególne. W związku z tym opłacaliśmy za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Od stycznia 2015 roku nie świadczy on już tego rodzaju pracy. Wypłacamy teraz nagrodę z zysku za rok ubiegły. Czy powinniśmy naliczyć od niej także składki na FEP?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedną z zawartych przez nas umów o pracę ZUS uznał za pozorną i wyłączył pracownika z ubezpieczeń. Czy miał takie prawo oraz jakie kroki odwoławcze możemy podjąć, jeśli nie zgadzamy się z tą decyzją?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy  międzynarodową firmą transportową, która zacznie niedługo świadczyć usługi indywidualnych pasażerskich przewozów lotniczych. W tym celu prowadzimy rekrutację  personelu i ustalamy kwestie proceduralne, w tym dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym. Czy zatrudnione osoby pracujące na pokładach naszych samolotów będą podlegały polskim przepisom, w sytuacji gdy w Polsce firma nie ma siedziby?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na zasiłku chorobowym, a potem na rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Pod koniec świadczenia rehabilitacyjnego przysłał do pracodawcy wniosek urlopowy na zaległy i aktualny urlop wypoczynkowy w wymiarze 70 dni. Pracodawca udzielił urlopu bez kierowania pracownika na badanie kontrolne (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego). Przed upływem urlopu pracodawca wysłał do pracownika skierowanie na badanie kontrolne, którego jednak pracownik nie wykonał, ale przysłał kolejne zwolnienie lekarskie rozpoczynające się bezpośrednio po urlopie wypoczynkowym. Pracodawca wystąpił więc do ZUS z wnioskiem ZAS-64 o ustalenie okresu zasiłkowego. ZUS uznał, że pracownik nabył prawo do nowego okresu zasiłkowego. Czy nowy okres zasiłkowy mógł się rozpocząć, mimo że pracownik w ogóle nie przystąpił do pracy, tylko przebywał na urlopie wypoczynkowym i nie przeszedł badań kontrolnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel