WYDANIE ONLINE

W nowym roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2015 r. i potrwa do 31 marca 2016 r., zmieniły się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla niektórych grup działalności PKD. Zmniejszeniu uległa m.in. najwyższa stopa określona, a tym samym wysokość składek obowiązująca małych płatników – zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. Od 1 kwietnia wynosi ona 1,80% (50% z 3,60%). Nowe wysokości należy zastosować do składek należnych za kwiecień płatnych w terminach majowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie wewnętrznych przepisów wypłacamy pracownikom diety krajowe w wysokości 35 zł za każdą dobę podróży służbowej. Od części wypłacanych diet powinniśmy odprowadzać składki.  Jak obliczyć kwotę podlegającą oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy został przyznany dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej kwocie wynoszącej 350 zł. Czy powinniśmy uwzględnić go w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Córka naszego pracownika została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego  jako członek rodziny. W przyszłym miesiącu skończy ona 26 lat. Czy w tej sytuacji zostanie ona automatycznie wyrejestrowana z ubezpieczenia przez ZUS, czy też to my powinniśmy ją wyrejestrować?

czytaj więcej »

Pytanie: W kwietniu, po sporządzeniu dokumentów za marzec, okazało się, że pracownikowi z którym z końcem marca rozwiązaliśmy umowę o pracę, przez pomyłkę wypłaciliśmy zbyt wysokie wynagrodzenie. Czy możemy złożyć korektę dokumentów za marzec, pomniejszyć podstawę i wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako biuro rachunkowe rozliczamy składki za spółkę komandytową. Otrzymaliśmy informację, że 17 marca do spółki przystąpił nowy komandytariusz. Umowę w formie aktu notarialnego zawarto 17 marca, a wpisanie do KRS nastąpiło 1 kwietnia. Od kiedy wspólnik podlega ubezpieczeniom? Czy może on zostać zgłoszony do ubezpieczeń przez spółkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa zlecenia zakończyła się z końcem lutego, a od 1 marca współpraca kontynuowana jest na podstawie umowy o pracę. Ze zlecenia osoba podlegała tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ równocześnie prowadziła działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacała składki. Wynagrodzenie z umowy zlecenia za luty wypłaciliśmy pod koniec marca. Jak wykazać to w dokumentach składanych do ZUS – z jakimi składkami oraz z jakim kodem?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z kobiet wykonująca w spółce z o.o. pracę na podstawie umowy zlecenia po urodzeniu dziecka pobierała zasiłek macierzyński. Skończył się on 23 marca i od 24 marca osoba ta wróciła do pracy i w dalszym ciągu wykonuje umowę zlecenia. Od 13 kwietnia zawarliśmy z nią dodatkowo umowę o pracę. Czy będziemy korzystać z ze zwolnienia z opłacania składek na FP I FGŚP?

czytaj więcej »

wiper-pixel