ZUS podpowiada, jak poradzić sobie z zaległościami składkowymi za 2020 rok

Jako specjaliści prowadzący rozliczenia z ZUS często musimy zdecydować, co zrobić w przypadku, gdy pojawiły się albo dopiero dotkną naszą firmę zaległości w opłacaniu składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom płatników składek i prowadzi akcję informacyjną. Podpowiada na swoich stronach internetowych, co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS oraz jak skorzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej i innych rozwiązań oferowanych przez ZUS.

Zwolnienie od składek dla przedsiębiorców po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia. 1 kwietnia weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, a w kolejnych dniach kwietnia nowelizacja tej ustawy, określana mianem tarczy antykryzysowej 2.0

Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne

Na mocy specustawy - tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg.

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w czasie przestoju firmy

Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Resort pracy wyjaśnił na stronie internetowej praca.gov.pl, jak krok po kroku wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS – większa grupa uprawnionych

Jednym z elementów wsparcia w związku z pandemią koronawirusa jest świadczenie postojowe z ZUS. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła zmiany, dzięki którym pomocą tą jest objęta większa grupa przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 - czas pracy, urlopy i wypowiadanie umów

Obniżenie przez pracodawcę wymiaru czasu pracy o 10% w drodze oświadczenia, jednostronne udzielanie urlopów w trakcie epidemii, a także możliwość wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną – to tylko niektóre z rozwiązań, które zapisane zostały w projekcie trzeciej tarczy antykryzysowej, który 29 kwietnia trafił do Sejmu.

50-procentowe zwolnienie ze składek dla firm od 10 do 49 ubezpieczonych

Jednym z rozwiązań tarczy antykryzysowej 2.0, z których mogą korzystać przedsiębiorcy, aby zmniejszać ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa jest 50-procentowe zwolnienie ze składek dla firm 10-49. Rozwiązania to obowiązuje od 18 kwietnia.

Okres kwarantanny – jakie świadczenia przysługują i jakie dokumenty przekazać do ZUS

Pytanie: Nasz pracownik wrócił z zagranicy. Wiemy, że musi on odbywać kwarantannę. Chcielibyśmy upewnić się, jakie świadczenia się z tym wiążą i jakie dokumenty należy złożyć do ZUS.