Wzory wniosków o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej


Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Co ważne, wersje tych dokumentów są  na bieżąco aktualizowane i umieszczane przez ZUS na stronach tej instytucji.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS, np. do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Wzory wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

RDZ Wniosek o zwolnienie z opłacania składek

RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych - wypełnia zleceniodawca lub  zamawiający

RSP-CK Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych

RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

RSP-DK Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla prowadzących działalność

RDU Wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej

RDO Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

RDS Wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/  umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące

 

Źródło:

www.zus.pl

wiper-pixel