Zapomogi dla pracowników i zleceniobiorców – kiedy korzystać ze zwolnień składkowych


Zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby są wyłączone z oskładkowania i w tym przypadku nie ma znaczenia źródło finansowania zapomogi ani jej wysokość. Wolne od składek są również zapomogi, które nie są związane z żadnym z wymienionych zdarzeń, ale tylko wtedy, gdy są wypłacane ze środków ZFŚS lub z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe. Zapomogę korzystającą ze zwolnienia składkowego – co ważne w obecnej sytuacji – można przyznać również osobie chorującej na COVID-19.

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel